loading

2019.12.26 – ŚW. SZCZEPANA

Przedstawione na kartach Pisma Świętego wydarzenia związane z oskarżeniem, męczeństwem i śmiercią św. Szczepana przenoszą nas w inną rzeczywistość, odległą od radosnego klimatu Bożego Narodzenia. Przypatrując się postaci pierwszego męczennika, a za nim wielkiej rzeszy kobiet, mężczyzn, a nawet dzieci, którzy za wiarę w Chrystusa zapłacili najwyższą cenę, warto zastanowić się nad tym, co jest istotą męczeństwa. Czy jest nią doznawanie prześladowań lub śmierć? W Kościele czcimy męczenników nie ze względu na ich cierpienia, ale dlatego, że okazali się do końca wierni Chrystusowi. Istotą męczeństwa jest miłość, potężniejsza niż śmierć. W męczeństwie dobro okazuje triumf nad złem, prawda zwycięża nad kłamstwem, miłość nad nienawiścią, a łaska Boża nad ludzkim grzechem.