loading

2019.12.27 – ŚW. JANA

Jego typowo żydowskie imię oznacza „Pan uczynił łaskę”. Kiedy składał sieci nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego, Jezus powołał go wraz z bratem do grona swoich apostołów. Od tego czasu, Jan zawsze należał do ścisłej grupy uczniów towarzyszących Panu Jezusowi w ważnych momentach Jego misji. Był na Górze Przemienienia, stał u stóp Krzyża wraz z Maryją, wreszcie był świadkiem pustego grobu i spotkania ze Zmartwychwstałym. Zgodnie z tradycją Jan jest nazywany „umiłowanym uczniem”, który skłonił głowę na piersi Mistrza podczas Ostatniej Wieczerzy. Janowi przypisujemy autorstwo czwartej Ewangelii, Apokalipsy oraz trzech Listów należących do kanonu Pisma Świętego. W dniu jego święta módlmy się, żeby Pan Jezus każdemu z nas udzielił łaski bycia uczniem przeżywającym osobistą przyjaźń z Nim.