loading

2019.12.29 – ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

„To największa łaska, jaką dostałem od Boga. Jak się kogoś kocha, to wszystko jest w nim wspaniałe. Żadne historie z naszego życia, kiedy układało nam się gorzej, nie są ważne”. Tak w jednym z wywiadów mówił o swojej zmarłej kilka lat wcześniej żonie Barbarze Wojciech Kilar, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki poważnej i filmowej. Największa łaska od Boga – móc tak powiedzieć o swojej żonie, mężu, dzieciach, oznacza nosić głęboko w swoim sercu tajemnicę domu w Nazarecie. Domu Józefa, Maryi i Jezusa, gdzie panowała wzajemna miłość, szacunek, wdzięczność i otwarcie na Tajemnicę.