loading

2019.12.30 – szósty dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. Te słowa poprzedzają dziś czytanie z Ewangelii. Pan Jezus przyniósł całemu światu prawdziwą światłość i radość. Przynosi ją codziennie przez łaskę miłosierdzia, możemy jej dostąpić w sakramentach świętych, wlewa się do naszych serc, kiedy trwamy na modlitwie w naszych kościołach i kaplicach. Ewangelia stawia przed nami dziś postać prorokini Anny, sędziwej wiekiem wdowy, która trwa przy Bogu, bo wie, że On jest do końca wierny i wypełnia dane obietnice. Życie Anny to życie spełnione. Doczekała się spotkania ze Zbawicielem.

jest