loading

2019.12.31 – siódmy dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

Ostatni dzień roku prowokuje do refleksji nad czasem i przemijaniem. Zwróćmy uwagę na rozpoczynającą dzisiejszą Eucharystię modlitwę, w której ukryta jest prawda o naszym wczoraj, dziś i jutro: Z Twojej woli [Boże] wszelkie dążenie człowieka do Ciebie ma swój początek i swoje dopełnienie w tajemnicy Narodzenia Twojego Syna […]. W ten sposób Kościół chce pomóc nam zrozumieć, że nie odnajdziemy najgłębszego sensu tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu bez Chrystusa. O tym mówił do Polaków w 1979 roku św. Jan Paweł II: „Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie”. Oby dla każdego z nas wchodzących w kolejny rok Chrystus był drogą, prawdą i życiem.