loading

2020.01.03 – Piątek 3 stycznia

Tajemnica wcielenia i narodzenia Syna Bożego jest źródłem naszej nadziei. Natura ludzka została wywyższona w Chrystusie. Bóg stał się bliski każdemu człowiekowi. Syn Boży przez narodzenie z Najświętszej Dziewicy stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu (kolekta). Trafnie wyraża to 7 prefacja na niedziele zwykłe: W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Chrystus wyzwolił nas ze starego zepsucia (por. kolekta) i zostawił nam wzór życia w Bogu. Zatem mamy nie tylko żyć dla siebie, ale dla Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i stał się sprawcą wiecznego zbawienia.