loading

2020.01.05 – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Przyjście na świat Boga w ludzkim ciele jest znakiem Bożego miłosierdzia i dobroci. Bóg pragnie każdemu z nas być bliski. Nie wszyscy jednak przyjmują i rozumieją akt wielkiego Bożego miłosierdzia. Nie chodzi tylko o czysto rozumowe poznanie, choć Bóg daje się również w ten sposób poznać. Najważniejsze jest zaufanie Bogu i przyjęcie faktu Narodzenia Bożego aktem wiary i woli. Ci, którzy otwierają swe serce przez akt wiary, zostają oświeceni i napełnieni Bożą chwałą (por. kolekta). Trzeba przyjąć sercem i rozumem, że Syn Boży zstępuje z „królewskiego tronu”, by nas pociągnąć ku sobie i doprowadzić do chwały wiecznej (por. antyfona na wejście).

jest