loading

2020.01.06 – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Objawienie Pańskie jest zatrzymaniem nad tajemnicą Wcielenia. Potrzeba szczególnego daru łaski, aby przyjąć i zaufać Bogu, który narodził się z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Uniżenie Boga, który przybiera postać bezbronnego Dziecięcia, jest wyrazem wielkiej miłości do człowieka. Bóg, który się uniża, prosi nas jednocześnie o pokorę w przyjęciu znaku Bożej miłości – Nowonarodzonego Jezusa. Konieczne jest właściwe odczytanie tego znaku, by móc adorować Boga, który do nas przychodzi. Pan i Władca wszechświata staje się bezbronnym dzieckiem. Gwiazda prowadzi nas do groty betlejemskiej, ale przewodnikami do przyjęcia Jezusa są Najświętsza Maryja Panna i Jej Oblubieniec, Święty Józef.

jest