loading

2020.01.07 – Wtorek 7 stycznia

Życie w Bogu jest życiem w blasku chwały Bożej. Zbędne jest poszukiwanie i odbieranie chwały ziemskiej, bo jedynie Bóg może nas w pełni obdarzyć chwałą, która bierze swój początek i ma dopełnienie w Bogu. Kto poszukuje jedynie chwały ziemskiej, nie szuka Boga. Jego zbawienie staje się zagrożone, kiedy zamienia chwałę Boga na przemijającą chwałę ziemską. Życie bez Boga staje się ciemnością i udręką, gonitwą za czymś, co nie zaspokoi i wprowadza w liczne iluzje. Prosimy więc Boga, aby oświecił nasze serca swą chwałą, byśmy mogli zrozumieć, że zostaliśmy stworzeni, aby żyć dla chwały Bożej. Wtedy umocnimy nasze serca, by przejść bezpiecznie, przez ciemności tego świata dojść do krainy wiecznej światłości (por. kolekta).

jest