loading

2020.01.08 – Środa 8 stycznia

Istotą ukazania się Syna Bożego w ludzkim ciele jest nasze wewnętrzne przekształcenie (por. kolekta). Jezus stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu (por. 7 prefacja na niedziele zwykłe), aby przywrócić nam utraconą godność i odnowić na obraz i podobieństwo Boga. Ukazanie Jezusa w ludzkim ciele jest wyrazem wielkiej miłości Boga. Jezus przypomina o celowości i godności każdego człowieka, że zostaliśmy stworzeni dla chwały Boga. Człowiek jest koroną całego dzieła stworzenia. Nie jest to droga do pychy, ale droga wdzięczności i odpowiedzi na Bożą miłość w Chrystusie, który przyjął ludzkie ciało. Stał się bliski każdemu z nas. Bóg zatem może umiłować w nas to, co wcześniej umiłował w swoim Synu. A jest to relacja bezinteresownej miłości.