loading

2020.01.10 – Piątek 10 stycznia

Bóg w swoim Synu objawił blask swojej odwiecznej mądrości (por. kolekta). Tą drogą jest poznanie chwały naszego Odkupiciela, który wprowadza nas do wiecznej światłości. Odwieczna mądrość nie jest ukryta, ale skupia się w miłości Odkupiciela do nas. Jeżeli właściwie rozpoznamy orędzie i misję Chrystusa, możemy kierować się w stronę Bożej mądrości. Bóg posyła swego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę (por. śpiew przed Ewangelią). Ubodzy to są ci, którzy nadzieję pokładają w Bogu i to Bóg jest ich największym skarbem i bogactwem. Takie ubóstwo prowadzi nas na drogę Bożej mądrości. Boża mądrość nie jest czystym intelektem i rachowaniem tego, co przynosi korzyść i zysk. Ta mądrość to nieustanne okazywanie miłosierdzia, aby każdy wierzący mógł dostąpić łaski odkupienia win i grzechów oraz osiągnąć cel stworzenia i dopełnienia w wiecznej światłości.

jest