loading

2020.01.13 – Poniedziałek 1 tygodnia zwykłego

Rozpoczynamy czas zwykły w roku liturgicznym. Liturgia pragnie nas ukierunkować w stronę Boga, inaczej ku nieustannemu nawracaniu się, zwracaniu w kierunku naszego Ojca Niebieskiego. Choć będziemy często wykonywać zadania zwyczajne i codzienne, to mamy spojrzeć na nie z perspektywy wieczności i nadzwyczajności. Ważne jest właściwe rozeznanie codziennych obowiązków i prośba o siły do ich skutecznego wypełniania (por. kolekta). Jest to strategia zbawcza. Nie chodzi o to, aby życie przeżyć spontanicznie, dryfując bez celu za podmuchem wiatru, ale nastawić w pełni żagle i skierować łódź naszego życia do bezpiecznego portu zbawienia. Jest to realizacja powołania i życia według upodobania Bożego (por. modlitwa po komunii).

jest