loading

2020.01.14 – Wtorek 1 tygodnia zwykłego

Celem modlitwy jest spotkanie i relacja z miłującym Bogiem Ojcem. Wyrażamy różne własne pragnienia i troski, konkretne życzenia, a nawet stawiamy Bogu wymagania. Na pewno drogą modlitwy jest uwielbienie Boga i oddanie Jemu należnej chwały. Nie możemy zapominać o tym, że modlitwa ma przynosić owoce w naszym życiu, by nie pozostawała pusta i bezowocna. Tym owocem jest rozeznanie woli Boga − co należy czynić (por. kolekta), aby żyć według upodobania Bożego (por. modlitwa po komunii). Zatem z naszej ludzkiej perspektywy modlitwa nie jest składaniem petycji do Boga, co raczej dobrym rozeznaniem drogi powołania i wypełniania jak najlepiej poznanej misji. Bóg pragnie naszego dobra i szczęścia, ale pierwszym krokiem jest modlitwa otwarta na słuchanie tego, co najlepszego ma dla nas Bóg.