loading

2020.01.16 – Czwartek 1 tygodnia zwykłego

Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu (śpiew przed Ewangelią). Ewangelia to Dobra Nowina o miłosierdziu i dobroci Boga. Królowanie Boga to wyzwolenie z wszelkiego grzechu, zła i przewrotności. Bóg w Jezusie wyprowadza nas ze stanu beznadziei i bezsensu do miłości miłosiernej, która jest odpuszczeniem grzechów oraz daniem sensu i nadziei życia. Jezus leczy wszelkie choroby. A chyba największą bolączką naszych czasów jest choroba niewiary i braku ufności wobec Boga. Chrystus pragnie uleczyć nasze serce i przygotować na przyjęcie orędzia Dobrej Nowiny. Bóg jest z nami i troszczy się o nas. Daje nam wszystko, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość i wzrastali w Nim do pełni miłości.

jest