loading

2020.01.18 – Sobota 1 tygodnia zwykłego

Bóg nieustannie powołuje wybranych ludzi, by Jego królowanie obejmowało i przenikało cały świat. Zadziwia w tym kontekście wybór Saula, który sprzeniewierzył się powierzonej misji (pierwsze czytanie), a jednocześnie widzimy celnika Lewiego, który porzucił dawny styl życia i stał się gorliwym uczniem Jezusa (Ewangelia). Wielką tajemnicą i łaską jest dar powołania. Jakie predyspozycje musi posiadać powołany i co jest celem jego posłannictwa? Podpowiedzią może być dzisiejszy śpiew przed Ewangelią: Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobra nowinę, więźniom głosił wolność. Ubodzy to ci, którzy pokładają swą ufność w Bogu, Bóg jest ich siłą i mocą. To często odrzuceni i niezrozumiani przez świat, poszukujący całym sercem woli Boga. Więźniowie to uwikłani w niewolę grzechu i pychy tego żywota. Chrystus pierwszych pragnie umocnić w ich dążeniu do Boga, a drugich wyrwać ze szponów zła i wskazać drogę do Boga. Powołany i wybrany powinien w ten sam sposób naśladować tego, który go powołał i posyła.