loading

2020.01.19 – 2 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A

Dzień Pański – niedziela – jest dniem wspólnoty. Świadome uczestniczenie w Eucharystii nie ma tylko charakteru indywidualnego. Ma przede wszystkim wymiar wspólnotowo-twórczy. Jesteśmy ludem Bożym i jako wspólnota zanosimy nasze błagania, aby Bóg je pobłogosławił (por. kolekta). Mamy świadomość tego, że Bóg jest Królem i Władcą świata. Jego królowanie nie jest tylko autorytatywne, ale pełne miłosierdzia i pokoju. Bóg pragnie, abyśmy z pokorą odkryli Jego świętą wolę (por. refren psalmu). Aby to się realizowało, trzeba poznać i uwierzyć, że Bóg nas miłuje (por. antyfona na komunię). Nasza odpowiedź Bogu to przyjęcie dzieła odkupienia dokonanego w Ofierze Chrystusa (por. modlitwa nad darami).