loading

2020.01.20 – Poniedziałek 2 tygodnia zwykłego

Pragniemy poznawać Jezusa i żyć Jezusem. Tą drogą jest częste uczestniczenie w świętych obrzędach, a szczególnie w Eucharystii. Kiedy sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa i spełnia się dzieło naszego odkupienia (por. modlitwa nad darami). Nasze uczestnictwo musi być godne. Godność wyraża się w wierności i dbaniu o czystość serca. Jest to po prostu życie w łasce uświęcającej. Jest ono wyrazem największego zjednoczenia z Jezusem. Komunia święta przyjmowana godnie umacnia i utrwala stan błogosławieństwa, a jednocześnie obdarza nasze serce pokojem i szczęściem, nawet jeśli spotykają nas trudności i przykrości. Wtedy Eucharystia staje się dla nas drogą Jezusową i Sakramentem, który nas nieustannie uświęca i podtrzymuje. A zatem spełnia się dzieło naszego odkupienia w Ofierze Chrystusa.