loading

2020.01.22 – Środa 2 tygodnia zwykłego

Pan Bóg jest Królem i Władcą świata. To on rządzi niebem i ziemią (por. kolekta). Cała ziemia i wszystkie stworzenia są zaproszone, by wysławiać Imię Boga, które jest ponad wszystkim (por. antyfona na wejście). Dzisiejszy Psalm 144 ukazuje nam duchową drogę działania. Tylko prawdziwe i pokorne zwrócenie się do Boga jest źródłem pokoju i zwycięstwa nad mocami zła. Bóg pragnie leczyć nasze choroby duchowe i niemoc. Umacnia nas w naszych przeciwnościach i zmaganiach. Dostrzeżenie wszechmocy i miłosierdzia Bożego ma nas uzdolnić do zaufania i konfrontacji ze złem. Nie chodzi o walkę fizyczną, choć nie ominą nas zmagania ludzkie, ale przede wszystkim o zwycięstwo wiary i zawierzenie Bogu. Trzeba tak wierzyć, jakby wszystko zależało od Boga, a działać, jakby od nas zależało. Duchowość serca wyraża się w konkretnym działaniu.

jest