loading

2020.01.23 – Czwartek 2 tygodnia zwykłego

Słowa dzisiejszej kolety: obdarz nasze czasy swoim pokojem, są modlitwą nie tylko w czasie zagrożenia (por. historia Dawida i Saula), ale prowadzą nas do trwania w łączności. Tylko pokój serca pomoże nam właściwie dostrzec wolę Boga i poprawnie oceniać rzeczywistość, w której żyjemy. Po drugiej stronie jest niepokój, który ma różne podłoża i zawsze jest złym doradcą. Słowa dzisiejszego refrenu: Bogu zaufam, nie będę się lękał, wyrażają serce wiary chrześcijańskiej. Zaufanie pokładane w Bogu kieruje nas ku szukaniu nie tylko ludzkich rozwiązań. Choć są one ludzkie, to jednak oparte na poszukiwaniu woli Boga. Zaufanie Bogu daje nam łaskę odwagi. Dzięki temu może realizować powołanie, nie zrażając się trudnościami i porażkami. Zaufać Panu to wybrać drogę, która będzie zbawienną dla nas samych i innym przysporzy łaski Pana.