loading

2020.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA

Nawrócenie Świętego Pawła jest jednym z ważniejszych punktów zwrotnych w dziejach Kościoła. Kroczył wytrwale drogą Bożych nakazów i zawsze był gorliwy w służbie Bogu. Spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem pod Damaszkiem na trwałe odmieniło jego życie. W tym wydarzeniu rozpoznał znak z nieba, objawiający mu prawdę Bożą w Jezusie. Nadało to nowy kierunek Jego Bożej służbie i zapałowi. Zawrócił z dotychczasowej drogi, którą podążał, i rozpoczął nową − w Chrystusie. Światło z wysoka dało mu moc rozpoznania prawdziwej drogi. Jego gorliwość i zapał służenia Bogu odnalazły swój cel i sens w Jezusie, i w Nim zostały właściwie rozeznane i ukierunkowane. Dlatego z całą mocą ośmiela się zaświadczyć: Wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że sprawiedliwy Sędzia ma moc zachować powierzone mi dobro aż do dnia ostatecznego. Święty nie tylko gorliwie wypełniał wolę Pana, ale stał się Jego doskonałym narzędziem w głoszeniu Dobrej Nowiny wszystkim narodom (por. kolekta).