loading

2020.01.28 – ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych (kolekta). Tą drogą było dla niego poznanie prawdy objawionej w Chrystusie. Rozważał szczególnie tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego i utajonego w Najświętszej Eucharystii. Znalazło to wymiar w wielu pieśniach oraz tekstach eucharystycznych i pasyjnych, którymi powiększył skarbnicę Kościoła świętego. Z tej skarbnicy nieustanie korzystamy, uwielbiając Boga w tajemnicy Eucharystii i Krzyża, autorstwa św. Tomasza z Akwinu. Święty Tomasz dobrze zrozumiał, że prawda ukryta jest w tajemnicach Ciała i Krwi Chrystusa oraz Jego zbawczej Męki. Jedynie tu możemy odkryć prawdę i służyć Bogu w codzienności. Bez komunii eucharystycznej, zarówno w sposób materialny, jak i duchowy, nie potrafimy podążać drogą prawdy.