loading

2020.01.29 – Środa 3 tygodnia zwykłego

Dzisiejszy Psalm 89 wprowadza nas w tajemnicę Bożego wybrania. Bóg zawarł z nami wieczne przymierze. Przymierze obejmuje całe potomstwo Dawida, czyli tych, którzy uwierzą w złożone przez Ojca obietnice. Bóg obiecuje, że jego potomstwo utrwali na wieki i umocni tron na wszystkie pokolenia. Jest to obietnica współkrólowania z Bogiem dla każdego, kto jak Dawid pokłada ufność w Panu. Współkrólowanie nie dotyczy władzy i zwierzchności, ale służby i miłości. Jesteśmy zaproszeni, by tworzyć to królowanie Boga w naszych sercach i życiu. Jezus w Ewangeliach jest ukazany jako Syn Dawida. Ludzie wołają do Jezusa: Synu Dawida,ulituj się nad nami! Uczestniczenie w potomstwie Dawida to przyjęcie Bożego miłosierdzia i zaufanie Bogu, że tylko On jest źródłem wiecznego zbawienia i my jesteśmy Jego potomstwem na wieki.