loading

2020.01.30 – Czwartek 3 tygodnia zwykłego

Bóg jest naszą Światłością. Przypominają nam o tym słowa aklamacji przed Ewangelią: Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce. Słowo Boga jest światłem, które oświeca naszą codzienność i wskazuje nam drogę w ciemności naszych niepewności i dylematów. Często szukamy potwierdzania i aprobaty naszego postępowania w słowach innych. Mają być one dla nas umocnieniem w naszych wyborach i decyzjach. Oczywiście, że powinniśmy słuchać dobrych rad od przyjaciół. Nie możemy jednak zapominać o tym, by wszystko badać w świetle Bożego słowa, by przez to wydobywać jak największe dobro. Tylko światło Bożej nauki może w pełni oświecić nasze wybory i wskazać perspektywę wieczności przez codzienne wybory.