loading

2020.01.31 – ŚW. JANA BOSKO

Święty Jan Bosko zyskał miano ojca i nauczyciela młodzieży (por. kolekta). Uważany jest za jednego z najwybitniejszych pedagogów w dziejach Kościoła. Zostawił po sobie bardzo nowoczesne i niekonwencjonalne metody wychowawcze. Potrafił doskonale łączyć świętość życia, modlitwę, intuicję wychowawczą, ogląd psychologiczny z nowoczesnymi metodami wychowawczymi, aby lepiej kształtować wnętrza i dusze oraz sumienność i solidność swoich wychowanków. Wprowadził tzw. metodę zapobiegawczą jako model wychowania. Polegała ona na niestosowaniu przymusu, lecz odnajdywaniu potencjału dobra i rozumu człowieka, by szanując jego wolną wolę, stawać się jego przyjacielem i towarzyszyć mu w drodze całościowego rozwoju. W ten sposób można również zapobiegać i chronić dzieci oraz młodzież od niewłaściwego postępowania. W ten sposób św. Jan Bosko stał się prawdziwym ojcem i przyjacielem wszystkich.

jest