loading

2020.02.13 – Czwartek 5 tygodnia zwykłego

Jestem dzieckiem Boga, a On dba o swoją rodzinę. Rozumie też innych rodziców i ze względu na nich dba o ich dzieci. Opiekuje się tymi, którzy są blisko Niego przez całe życie, jak i tymi, którzy pozornie są od Niego daleko. Bo dla Niego ważna jest postawa serca. On zaszczepia w sercu każdego człowieka swoje słowo, żeby człowiek mógł osiągnąć zbawienie. Jeśli człowiek się od Niego odwraca, to Bóg i tak się o niego troszczy. W dniu dzisiejszym mogę zobaczyć, która postawa jest mi bliższa. Mam okazję zastanowić się nad tym, czy fakt, że jestem chrześcijaninem, nie powoduje, że moja pewność siebie zamyka moje serce na napomnienia pochodzące od Boga.

jest