loading

2020.02.18 – Wtorek 6 tygodnia zwykłego

Cała Boża ekonomia, każde Jego działanie nastawione są na to, by nas zbawić, uchronić od wiecznego potępienia. Czy każde nasze działanie nastawione jest na to samo? W kolekcie na ten tydzień słyszymy, że Bóg chce przebywać w sercach prawych i szczerych. Nasze ciała i dusze są świątyniami Ducha Świętego. Jak często zaczynam dzień z tą świadomością? W jaki sposób dbam o godność tych świątyń? Łaska i miłosierdzie Boga są niewyczerpane. Dostaniemy, ile nam będzie potrzeba. Ale czerpiąc z Jego nieskończonych łask, nie możemy zapominać o tym, że sami też musimy wykonać ogrom pracy – w trudzie, zniechęceniu, może w paśmie porażek, nudzie codziennej rutyny. Ale konsekwentnie.