loading

2020.02.21 – Piątek 6 tygodnia zwykłego

Pojętny i zdolny uczeń to nie ten, który wyłącznie słucha, ale ten, który z pozyskanej ze słuchania wiedzy potrafi aktywnie skorzystać. Jeśli będziemy pozostawać w miejscu, w biernej postawie słuchacza, będziemy się raczej cofać, niż postępować w wiedzy i wierze. Cały świat idzie przecież naprzód. Jezus Chrystus, odkąd zaczął nauczać, pozostawał w nieustannym ruchu – ciągle nauczał, niósł pomoc, uzdrawiał, pokrzepiał, kochał aż do granic możliwości, to jest aż do śmierci. Skoro mamy Go naśladować, musimy sami odnaleźć w sobie taki radykalizm. Odnosi się to zarówno do mojego patrzenia na Boga, jak i na drugiego człowieka. Mam być gotowy poświęcić wszystko.