loading

2020.02.22 – KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA

Dzisiejsza antyfona na wejście jest obietnicą Chrystusa nie tylko dla św. Piotra, ale każdego wierzącego. Jest wspaniałą obietnicą i zapewnieniem o nieustającej trosce o zbawienie każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy przecież wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (por. 1P 2, 9). Chrystus w każdym momencie naszego życia wstawia się za nami u swojego Ojca i prosi, aby nie ustawała nasza wiara. W każdej chwili zastanawia się nad tym, jakby mnie zbawić.