loading

2020.02.23 – 7 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok A

Pan Bóg zachęca mnie do świętości i doskonałości. Mimo swojej grzeszności mogę to osiągnąć z pomocą Bożej łaski. Bóg hojnie ją daje. Daje mi Ducha Świętego, który codziennie mnie prowadzi, jeśli otworzę się na Jego działanie. Z Jego pomocą mogę rozeznawać, co jest dla mnie dobre i służy mi do zbawienia, a co nie. Jeśli Mu zaufam, to będę mógł kochać moich nieprzyjaciół. Jego miłosierdzie jest nieskończone i nawet jak zbłądzę i będę chciał do Niego wrócić, to On zapomni wszystkie moje grzechy. On nie pamięta złego i ja mam zapominać krzywdy, które ktoś mi wyrządził. To jest droga prowadząca mnie do zbawienia.