loading

2020.02.27 – Czwartek po Popielcu

Człowiek chce być wolny, ale jednocześnie potrzebuje zasad, których przestrzeganie doprowadziłoby go do osiągnięcia uprawnionego celu. Tylko, że każdy z nas jest inny i nie wszystkie reguły przystają do każdego. Dlatego Bóg, dając nam wolność, daje nam ogólne prawa i nakazy, ale jednocześnie prowadzi tych, którzy mu ufają. Jeśli moje czyny będą dokonywane w Bogu, to osiągnę zbawienie. Bóg da mi serce czyste, uwolni mnie od ziemskich przywiązań i poprowadzi do siebie moją, indywidualną drogą. Skąd ta pewność? Jezus mnie o tym zapewnia. On zaparł się siebie – umarł za moje grzechy i zmartwychwstał. To daje mi pewność zmartwychwstania i zbawienia.

jest