loading

2020.02.29 – Sobota po Popielcu

Może się wydawać, że Pan Jezus nie zachęca do bycia sprawiedliwym i przestrzegania Prawa. Przechodzi do celnika, a pomija sprawiedliwych. U proroka Izajasza okazuje się, że ważne jest przestrzeganie przepisów,
ale kluczowa jest istota tych przepisów. Są nam dane po to, żebyśmy byli bliżej Boga i ludzi. Są naszą obroną w walce z grzechem, potrzebujemy ich, żeby dojść do zbawienia, które przecież jest dane za darmo.
Jeśli przestrzeganie przepisów odwraca mnie od ludzi, powoduje, że rośnie moje ego i staje się moim biczem, który wykorzystuję przeciwko drugiemu, to już nie będę szukał i potrzebował Boga. Same przepisy mi wystarczą.