loading

2020.03.01 – 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Czas Wielkiego Postu rozpoczynamy idąc z Jezusem na pustynię. Pustynia jest bowiem najlepszym miejscem rozpoznawania naszych słabości, naszego egoizmu i przywiązania do wszelkich wygód. To na pustyni doświadczamy prawdy o naszym grzechu, który czyni nas niewolnikami. Proponując nam post, modlitwę i jałmużnę, jako wielkopostne zmaganie, Kościół, jak matka kochająca swe dzieci, wskazuje nam drogę do życia. Czterdzieści dni pustyni, czyli 40 dni zmagania o post, jałmużnę i modlitwę w naszej codzienności, jest konieczne, aby wyprowadzać nas z naszych złudzeń na temat nas samych, abyśmy w zmaganiu i zwycięstwie Jezusa odkrywali drogę do zwycięstwa nad naszymi grzechami i niewiernością Bogu.

jest