loading

2020.03.02 – Poniedziałek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Wielkopostna odnowa życia nie może pozostawać próbą przywrócenia jakichś wcześniejszych, uznanych przez nas za dobre i korzystne, czasów, sytuacji czy sposobów postępowania. Wielki Post odnowę rozumie jako wkraczanie w nowy, nieznany nam sposób działania. Poznawanie własnych grzechów i postaw, które do nich prowadzą, ma za cel odkrycie nowych dróg dla naszego życia. To nie przypadek, że wzorem dla 40 dniu umartwień jest wędrówka przez pustynię, w czasie której Naród Wybrany uczy się Bożych dróg, poznaje swoje słabości, odkrywa konsekwencje własnych grzechów, a przede wszystkim wsłuchuje się w głos Boga, który prowadzi go do Ziemi Obiecanej.

jest