loading

2020.03.04 – ŚW. KAZIMIERZA , KRÓLEWICZA

Sprawowanie władzy w imieniu Boga na życiu wielu władców odcisnęło się pieczęcią świętości. Chociaż Kazimierz w swym krótkim życiu nie sprawował bezpośrednio władzy królewskiej to jednak jego przeniknięte wiarą refleksje i sposób sprawowania władzy namiestniczej zapisał się w pamięci, jako znak autentycznej pobożności, wiary i z nich zrodzonej sprawiedliwości. Aktualność świętości dawnych władców jest światłem na nasze sposoby sprawowania władzy i źródło z tym związanego autorytetu. Jeśli w dzisiejszych czasach oraz trudniej znaleźć powszechnie szanowanych i uznanych za sprawiedliwych polityków lub zajmujących wysokie stanowiska związane z zarządzeniem, to niemniej trudne jest znalezienie tych, którym w wykonywaniu powierzonych im obowiązków przyświeca ideał świętości.