loading

2020.03.08 -2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W Ewangelii Jana czytamy, jak Filip zwraca się do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Nie tylko apostołom wydaje się, że zobaczenie Boga rozwiąże wszelkie trudności wiary. Niestety tak nie jest. I nie w kluczu „oglądania Boga” Jezus zabiera trzech uczniów na Górę Przemienienia, ale jak wyjaśnia to prefacja dzisiejszej niedzieli, tym wydarzeniem Jezus: upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Naszą największą trudnością wiary jest krzyż. Ale nie krzyż Jezusa, który nabożnie czcimy, ale nasz, ten codzienny, który wzywa nas do codziennego obumierania dla grzechu, aby żyć dla Boga, który codziennie swym ciężarem przypomina o tym, że znakiem miłości jest wyłącznie darmo czyniony dar z naszego życia.