loading

2020.03.11 – Środa 2 tygodnia Wielkiego Postu

Boża pomoc nie jest jakąś abstrakcyjną ideą. Bóg działa w historii świata i w życiu każdego człowieka. Działa z miłością i w nadziei, że na Jego miłość odpowiemy także pragnieniem miłości. Niestety jakże często nie pozwalamy Bogu działać w naszym życiu, kiedy wyznaczamy Mu czas, miejsce, sposób udzielania nam pomocy i wpływania na nasze życie. Ale to Bóg zna nas lepiej, niż my sami siebie znamy i ta znajomość jest fundamentem Jego działania. Dlatego to nie Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, ale to my nie chcemy usłyszeć Jego odpowiedzi i nie chcemy przyjąć Jego pomocy, kiedy one wykraczają poza ramy przez nas nakreślone. A zazwyczaj wykraczają tak, jak nieskończoność, która zawsze przekracza jednostkę.