loading

2020.03.13 – Piątek 2 tygodnia Wielkiego Postu

Życie wieczne jest fundamentalną racją bycia chrześcijaninem. Dialog chrzcielny prowadzony z dorosłymi kandydatami do chrztu tak to podkreśla: „O co prosisz Kościół? – O wiarę! Co daje ci wiara? – Życie wieczne!”. Niestety dla nas życie wieczne jest koncepcją czegoś, co ma nastąpić po naszej śmierci. I tu tkwi słabość naszego przygotowania do chrztu. Bowiem życie wieczne ma swój początek we chrzcie. Życie wieczne tu i teraz rozpoczyna doświadczanie zbawienia, które Bóg nam ofiaruje w swoim Synu. Ten, kto jest w pełni świadomy tego życia, staje się świadkiem Chrystusa. Jak Chrystus nie doznał zawodu, oddając się w całości Ojcu, tak i nas Bóg nie zawodzi, jeśli w Nim chcemy złożyć naszą nadzieję.