loading

2020.03.14 – Sobota 2 tygodnia Wielkiego Postu

W Biblii Boży gniew jest zawsze przedstawiany jako reakcja na zło czynione przez człowieka. I chociaż Bóg ma bezdyskusyjne powody, aby gniewać się na człowieka, to psalmista głosi, że Pan jest nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Już Stary Testament świadczy p tym, że Bóg upatruje sukcesu człowieka w tym, aby w miejsce słusznie należnej mu kary okazywać mu miłosierdzie i przebaczenie. Czasy natomiast Kościoła,
szczególnie przez sakramenty uzdrowienia, są wielkim wołaniem Boga o zwrócenie się ku Niemu, ku Jego łasce i dobroci. Bowiem Jego miłosierdzie jest nieskończone i hojnie rozlewa się na tych, którzy go pragną.

jest