loading

2020.03.15 – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Woda obmywa, woda gasi pragnienie. Jeśli nasze życie na ziemi porównamy do wędrówki przez pustynię, to bezdyskusyjny jest fakt, że bez wody umieramy. Ale gdzie jest jej źródło? Trzecia niedziela Wielkiego Postu, niedziela pierwszego skrutynium chrzcielnego, stawia przed naszymi oczami tajemnicę wody żywej. Jezusowa prośba skierowana do Samarytanki jest pytaniem o ludzką miłość. W Samarytance Bóg pyta człowieka o miłość, a jej życie, pełne bałwochwalstwa i życia dla samej siebie staje się świadectwem darmowości Bożej miłości. Prefacja dzisiejszej niedzieli wyraża to przepięknie słowami: On, prosząc Samarytankę o podanie wody, już ją obdarzył łaską wiary i tak gorąco pragnął jej życia z wiary, że rozpalił w niej ogień Bożej miłości.