loading

2020.03.17 – Wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu

W jaki sposób Bóg strzeże swojego ludu? Przede wszystkim dając mu pewność swojej miłości do niego. Boża opieka nie jest magicznym usuwaniem wszelkich przeszkód na drogach chrześcijańskiego życia, ale wyraża się darem siły i pragnieniem posłuszeństwa Bogu. To w obliczu naszych słabości i grzechów dostrzegamy autentyzm Bożego działania, które nie opiera się na naszych zasługach, ale jest wyłącznym dziełem Jego miłości i dobroci. Tylko w obliczu tak przeżywanej relacji do Boga może w nas trwać świadomość Bożej obecności niezależnej od naszych zasług, ale zakotwiczonej w Bożym miłosierdziu skierowanym ku nam, grzesznikom, usprawiedliwianym Jego miłością, a nie naszymi wysiłkami lub pobożnością.