loading

2020.03.18- Środa 3 tygodnia Wielkiego Postu

Wierność Chrystusowi w codziennym życiu nie polega wyłącznie na umiejętności odróżniania dobra i zła oraz bezbłędnym wskazywaniu, czego Bóg ode mnie oczekuje. Jakże często wiemy, co należy czynić, ale nie znajdujemy sił ani motywacji, aby tak postępować. Doskonale wyraził ten dramat Święty Paweł w Liście do Rzymian: Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Dlatego potrzebujemy pokarmu dającego siły. A jest nim słowo Boże i Eucharystia. Tylko posilając się przy tych dwu stołach obecnych w każdej Mszy św., możemy odkrywać dobro, którego pragnie dla nas Bóg i wypełniać je mocą Jego łaski.