loading

2020.03.19 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Liturgia nazywa świętego Józefa sługą wiernym i roztropnym. Jest on wierny Bogu, to znaczy słucha, co tego, co Bóg do niego mówi, jest otwarty i wrażliwy na Boże natchnienia, nawet wówczas, kiedy nie wpisują się one w jego decyzje i plany. Jest roztropnym, ponieważ jego decyzje są motywowane pragnieniem dobra Małżonki, Maryi, oraz Bożego Syna powierzonego jego opiece. Święty Józef jest patronem rodzin, zwłaszcza ojców. Ale jego wpływu na losy naszych rodzin nie możemy ograniczać do usilnego proszenia o jego wstawiennictwo w naszych potrzebach, lecz przede wszystkim mamy szukać w nim wzoru ojca i małżonka. W dobie kryzysu tożsamości, fałszywych wyobrażeń na temat rodziny i małżeństwa, medytacja świętości Józefa winna się stać programem każdego męża i ojca rodziny.

jest