loading

2020.03.25 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Prefacja dzisiejszej uroczystości takim zdaniem ujmuje jej treść: Najświętsza Dziewica przyjęła z wiarą Twoje słowo, przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie. Wczytując się w nie, natychmiast dostrzeżemy, dlaczego Maryja jest najpiękniejszym wyobrażeniem Kościoła. Bowiem wspólnota Kościoła ma podobnie jak Ona przyjąć Słowo Boga. Posłuszeństwo słowu Bożemu rodzi żywą obecność Chrystusa w Jego Kościele, obecność, której Kościół strzeże i nosi w sobie, aby obdzielać nią cały świat. Dlatego Kościół nie może być zrozumiany za pomocą praw socjologii czy psychologii. On bowiem jest sakramentem zbawienia dla całego świata. Istnieje, aby zbawienie stawało się doświadczeniem ludzi żyjących tu i teraz.