loading

2020.03.26 – Czwartek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Czas Wielkiego Postu to czas szczególnego nawracania się ku Bogu, poszukiwania Go. Ale nie jest to szukanie po omacku ani też stawianie filozoficznych pytań o Boże istnienie. Bóg jest obecny w historii świata i w historii życia każdego człowieka przez znaki, wydarzenia, inspiracje, ukazywanie swej woli. Szukanie Boga jest odnajdywaniem znaków tej obecności. To spojrzenie na historię naszego życia tak, jak widzi ją Bóg. To pragnienie nieustannego odkrywania Bożej obecności w codziennym życiu. To także świadome i głębokie pragnienie, aby wola Boga była w centrum naszych planów, pragnień i aspiracji.

jest