loading

2020.03.28 – Sobota 4 tygodnia Wielkiego Postu

Stary Testament często przywołuje pytanie, co należy zrobić, aby podobać się Bogu, aby znaleźć u Niego upodobanie? Ale odpowiedzi zazwyczaj nie przekraczają wskazówek moralnych: należy zachowywać Boże przykazania, przestrzegać Jego nakazów i zakazów, trwać wiernie w przymierzu. Dopiero Chrystus przynosi odpowiedź przekraczającą tak legalistyczne rozumienie. List do Hebrajczyków wyraża to zwięźle: Bez wiary nie można zaś podobać się Bogu. To wiara wsparta na doświadczeniu Bożej dobroci i darze odpuszczenia grzechów, karmiona słowem Bożym i sakramentami czyni nas Bożymi przyjaciółmi. Krótko mówiąc, ten tylko podoba się Bogu, kto przyjmuje od Niego Jego dary, kto uznaje w Nim jedyne źródło czynionego przez siebie dobra.