loading

2020.03.29 – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Piąta niedziela Wielkiego Postu to czas trzeciego skrutynium chrzcielnego, którego temat brzmi: „Jezus jest naszym zmartwychwstaniem i życiem”. Chrzcielny dialog przyjęcia dorosłych kandydatów do chrztu podkreśla, że owocem wiary jest życie wieczne. Nie jest ono jakąś abstrakcyjną ideą, ale rodzi się w chrzcielnym doświadczeniu Śmierci i Zmartwychwstania z Chrystusem. Chrzest bowiem nie daje niebieskiej łaski chroniącej przed doświadczeniem choroby, cierpienia i śmierci, ale jest umieraniem, aby powstać do nowego życia. Dlatego najważniejszym wymiarem Wielkiego Postu jest pełne wiary wkraczanie w śmierć, czynienie daru ze swego życia, aby odkrywać autentyzm zmartwychwstania, nowego życia, które jest darem od Boga. Wielki Post uczy nas żyć „przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”.