loading

2020.03.31 – Wtorek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Słowa psalmisty wprowadzają nas w postawę chrześcijańskiej nadziei. Ojciec Jacek Woroniecki, wybitny teolog moralista, tak ujmował sens nadziei:
„Bóg… ma wszystko to, czego potrzebuję. Bóg pragnie mi dać to, czego mi potrzeba”. Czas Wielkiego Postu w sposób szczególny przypomina, że zbawienie jest Bożym darem. Nie mogę, nie potrafię i nigdy mi się nie
uda zapracować na zbawienie, zasłużyć na łaskę, ona jest bowiem zawsze darem Boga. A nadzieja daje pewność, że Bóg nigdy mi tej łaski nie odmówi. On pragnie, abym ją otrzymał. Odważne oczekiwanie może nam
się wydawać sprzecznością. Gdzie w oczekiwaniu jest odwaga? Ale dla współczesnego człowieka zadufanego w moc swych działań, oczekiwanie na łaskę Pana staje się znakiem wiary odważnej, która sprzeciwia się modom i opiniom świata.

jest