loading

2020.04.03 – Piątek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsze teksty liturgiczne podkreślają interwencję Boga w sytuacji opresji i prześladowania Jego wyznawców. Bóg ujawnia swe zbawcze działanie w różnych trudnościach i słabościach. Podkreśla to zarówno
kolekta, jak i pierwsze czytanie oraz sama Ewangelia. Możemy zatem dzisiaj szczególnie powtarzać razem z psalmistą: Pana wzywałem i On mnie wysłuchał.

jest