loading

2020.04.04 – Sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsza liturgia koncentruje się na tematyce jedności budowanej przez człowieka i Boga. Antyfona na wejście wskazuje na to, w kim mamy pokładać ufność i od kogo oczekiwać pomocy. Podobne pouczenie otrzymujemy w kolekcie, w której Bóg jest nazwany Tym, który zawsze działa dla zbawienia ludzi i hojnie udziela łaski swojemu ludowi. Te słowa powinny nas pokrzepiać w każdym naszym utrapieniu i dodawać nam otuchy w każdych okolicznościach. To właśnie Bóg jest naszym wspomożycielem, On nieustannie pragnie ku nam wychodzić. Czy jednak dostrzegamy i doceniamy to w naszej codzienności?