loading

2020.04.06 – Wielki Poniedziałek

Dzisiejsza liturgia zwraca uwagę na dwa wyrazy czci składane Mesjaszowi. Pierwszy jest składany przez Ojca dostrzegającego w nim Wybranego, w którym ma upodobanie. Drugi hołd jest składany przez Marię w Betanii, która z miłością namaszcza ciało Jezusa – Mesjasza. My, choć – jak modlimy się w kolekcie –
z powodu własnej słabości upadamy w grzechy
, również możemy oddawać cześć naszemu Panu i Zbawcy, włączając się w ten sposób w Jego dzieło zbawienia. Konieczne jest jednak nie tylko uznanie własnej grzeszności, ale także prośba o nowe życie, które otrzymujemy właśnie przez zasługi męki Bożego Syna.